PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
ngoại khóa TA

          Trường THCS Ứng Hòe được thành lập từ năm 1959, liên tục nhiều năm liền được cộng nhận trường tiên tiến.

          Trường THCS Ứng Hòe từ khi thành lập cho đến nay đã khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ lãnh đạo, giáo viên và nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, tâm huyết với nghề dạy học, hết lòng với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, năng nổ nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, có bề dày kinh nghiệm, đoàn kết gắn bó, thống nhất.

          Trường THCS Ứng Hòe luôn có học sinh giỏi các bộ môn văn hóa và Thể dục nhiều năm học. 

           Tỉ lệ tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%. Tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập hằng năm luôn đạt tỉ lệ nằm trong tốp những trường chất lượng cao của huyện, chất lượng giáo dục đại trà ổn định và giữ vững từ 98% trung bình trở lên.

          Trường có tổ chức Chi bộ Đảng gồm 23 đảng viên(Tính thời điểm 5/2016). Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, giữ vai trò lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức khác như: Công đoàn trường nhiều năm đạt công đoàn vững mạnh, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.