PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Góp ý chương trình GDPT tổng thể 22/4/2017 [HyperLink19]
2 Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-THCS ngày 10 tháng 2 năm 2017 của trường THCS Ứng Hòe)" 19/4/2017 [HyperLink19]
3 TỔNG HỢP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (Kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-THCS ngày 10 tháng 2 năm 2017 của trường THCS Ứng Hòe)" 11/2/2017 [HyperLink19]
4 "DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH SANG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP (Kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-THCS ngày 10 tháng 2 năm 2017 của trường THCS Ứng Hòe)" 11/2/2017 [HyperLink19]
5 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI TTCM GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017 11/3/2017 [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2017 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2017 11/4/2017 [HyperLink19]
7 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH X 11/4/2017 [HyperLink19]
8 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6;7;8 DỰ KHẢO SÁT, KIỂM TRA NĂNG LỰC Năm học 2016 - 2017 X 4/4/2017 [HyperLink19]
9 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ HỌC SINH THÁNG 02 NĂM 2017 28/2/2017 [HyperLink19]
10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ HỌC SINH THÁNG 03 NĂM 2017 31/3/2017 [HyperLink19]
11 KẾ HOẠCH LỚP - HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2017-2018 13/3/2017 [HyperLink19]
12 BÁO CÁO THÀNH TÍCH 13/3/2017 [HyperLink19]
13 V/v Giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu 28/3/2017 [HyperLink19]
14 "ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM DỰ THI CUỘC THI VDKTLM" 3/1/2017 [HyperLink19]
15 Danh sách GV tham dự Hội thi GVG THCS giỏi cấp huyện năm học 2013 -2014 04/11/2013 [HyperLink19]
16 Danh sách HS tham dự học sinh giỏi lớp 9 năm học 2013 -2014 04/11/2013 [HyperLink19]
17 Đăng kí tiết giảng tự chọn Hội thi GVG năm học 2013 -2014 09/11/2013 [HyperLink19]
18 Bản đăng kí các danh hiệu thi đua năm học 2013 -2014 17/10/2013 [HyperLink19]
19 kế hoạch kiểm tra của Hiệu trưởng trường THCS năm học 2013 - 2014 01/09/2013 [HyperLink19]
20 Bảng phân loại đánh giá viên chức năm học 2011-2012 [HyperLink19]
12