PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Hướng dẫn làm ngân hàng đề KT học kì I(2017-2018) 09/11/2017 [HyperLink19]
2 Hướng dẫn viết SKKN 2017-2018 18/09/2017 [HyperLink19]
3 Công tác đội năm học 2016-2017 03/05/2017 [HyperLink19]
4 Kết quả SKKN năm học 2015-2016(THCS Ứng Hòe) 27/04/2017 [HyperLink19]
5 Báo cáo tại hội nghị viên chức năm 2014 08/10/2014 [HyperLink19]
6 Kế hoạch năm học 2014 - 2015 08/10/2014 [HyperLink19]
7 Hồ sơ dạy thêm, học thêm năm học 2014 - 2015 08/10/2014 [HyperLink19]
8 kế hoạch kiểm tra của Hiệu trưởng trường THCS năm học 2013 - 2014 31/10/2013 [HyperLink19]
9 Kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm 2013 31/10/2013 [HyperLink19]
10 Kế hoạch năm học 2013 - 2014 31/10/2013 [HyperLink19]
11 Kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2013 - 2014 31/10/2013 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
13 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
14 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
15 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]