PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Hướng dẫn ra đề kiểm tra 19-20 16/11/2019 [HyperLink19]
2 Tiết 18 Kiểm tra chương I- Hình 9 22/10/2019 [HyperLink19]
3 Tiết 17 Ôn tập chương I- Hình 9 22/10/2019 [HyperLink19]
4 KH Giáo dục thể chất năm học 2019-2020 20/09/2019 [HyperLink19]
5 Xếp hạng các trường THCS năm học 2018-2019 20/09/2019 [HyperLink19]
6 CV 1038 - Dạy thêm học thêm 20/09/2019 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu Kì 1 năm học 2019-2020 20/09/2019 [HyperLink19]
8 Hướng dẫn làm ngân hàng đề KT học kì I(2017-2018) 09/11/2017 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn viết SKKN 2017-2018 18/09/2017 [HyperLink19]
10 Công tác đội năm học 2016-2017 03/05/2017 [HyperLink19]
11 Kết quả SKKN năm học 2015-2016(THCS Ứng Hòe) 27/04/2017 [HyperLink19]
12 Báo cáo tại hội nghị viên chức năm 2014 08/10/2014 [HyperLink19]
13 Kế hoạch năm học 2014 - 2015 08/10/2014 [HyperLink19]
14 Hồ sơ dạy thêm, học thêm năm học 2014 - 2015 08/10/2014 [HyperLink19]
15 kế hoạch kiểm tra của Hiệu trưởng trường THCS năm học 2013 - 2014 31/10/2013 [HyperLink19]
16 Kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm 2013 31/10/2013 [HyperLink19]
17 Kế hoạch năm học 2013 - 2014 31/10/2013 [HyperLink19]
18 Kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2013 - 2014 31/10/2013 [HyperLink19]
19 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
20 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
    
12