PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề khảo sát toán 6(17-18) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
2 Đề khảo sát toán 9 lần 2(17-18) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
3 Đề khảo sát toán 9 lần 1(17-18) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
4 LỊCH THI ĐẤU WORD CUP 2018 Nguyễn Tiến Lực [HyperLink19]
5 Đề khảo sát Toán 8 (Tuần 35) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
6 Đề khảo sát Toán 6 (Tuần 35) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
7 Đề khảo sát Toán 7 (Tuần 35) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
8 Đề khảo sát Toán 8 (Tuần 35) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
9 De thi thử vào THPT môn Tiếng anh lần 4(14/5/2017) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
10 De thi thử vào THPT lần 4(14/5/2017) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
11 Đề thi thử vào THPT(THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
12 Đề luyện thi vào THPT(THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
13 Đề khảo sát HSG môn toán lớp 7 Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
14 Đề Thi thử vào THPT môn Tiếng Anh(THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
15 Đề Thi thử vào THPT(THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
16 Đề thi thử vào lớp 10(THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
17 Đề thi học sinh giỏi toán 9(THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
18 Đề thi học sinh giỏi toán 8(THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
19 Đề thi học sinh giỏi Toán 7 (THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
20 Đề thi học sinh giỏi Toán 6 (THCS Ứng Hòe) Nguyễn Văn Huy [HyperLink19]
12