PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Hải Nam
   Sinh ngày: 18/02/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 9 - Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhất môn Tiếng anh (lớp 8)
   Năm học: 2019 - 2020
   Phạm Như Quỳnh
   Sinh ngày: 29/03/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 2 - Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì môn Tiếng anh (lớp 8)
   Năm học: 2019 - 2020
   Đỗ Quang Thịnh
   Sinh ngày: 07/11/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xóm 5 - Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì môn Hóa học (lớp 8)
   Năm học: 2019 - 2020