PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-00755 Lịch sử mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Giang (1930-2015)NGUYỄN THÀNH LONG Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
STK9-00515 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 9ĐOÀN TRIỆU LONG Kho sách tham khảo khối 9 Trong kho
STK9-00514 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 9ĐOÀN TRIỆU LONG Kho sách tham khảo khối 9 Trong kho
STK8-00364 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 8ĐOÀN TRIỆU LONG Kho sách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00363 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 8ĐOÀN TRIỆU LONG Kho sách tham khảo khối 8 Trong kho
STK7-00272 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 7 ĐOÀN TRIỆU LONG Kho sách tham khảo khối 7 Trong kho
STKC-00754 Cây và sóng NGUYỄN VIỆT THANH Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
STKC-00753 Cây và sóng NGUYỄN VIỆT THANH Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
STKC-00752 Cây và sóng NGUYỄN VIỆT THANH Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
STKC-00751 Cây và sóng NGUYỄN VIỆT THANH Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
STKC-00750 Cây và sóng NGUYỄN VIỆT THANH Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
STKC-00749 Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Hải Dương ĐẶNG THỊ MÂY Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
SPL-00102 Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạ, bế mạc hội nghị dùng trong trường học HỮU ĐẠI kho sách pháp luật Trong kho
STKC-00748 Tài liệu tham khảo các môn tự nhiên SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
STKC-00747 Tài liệu tham khảo các môn xã hội SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Kho sách tham khảo dùng chung Trong kho
12345678910...