Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Kho sách giáo khoa 4 8000
2 5 109000
3 kho tạp chí thư viện và thiết bị 9 70500
4 kho văn học tuổi trẻ 10 150000
5 kho tạp chí khoa học và giáo dục 12 258000
6 kho tạp chí thiết bị giáo dục 13 325000
7 kho tạp chí dạy và học ngày nay 14 350000
8 kho vật lí tuổi trẻ 14 235000
9 kho tạp chí giáo dục 25 589000
10 kho toán học tuổi trẻ 40 500000
11 kho sách pháp luật 101 9159800
12 kho toán tuổi thơ 109 1490000
13 Sách nghiệp vụ khối 6 128 2553000
14 Sách nghiệp vụ dùng chung 134 2292800
15 Sách nghiệp vụ khối 7 150 3394200
16 Sách nghiệp vụ khối 8 168 4268900
17 Sách nghiệp vụ khối 9 191 4559000
18 Kho sách tham khảo khối 6 250 4903600
19 Kho sách giáo khoa khối 9 256 2056100
20 Kho sách tham khảo khối 7 266 5616800
21 Kho sách giáo khoa khối 8 276 2160000
22 Kho sách giáo khoa khối 6 287 1930400
23 Kho sách giáo khoa khối 7 291 2191200
24 kho sách đạo đức 347 6741500
25 Kho sách tham khảo khối 8 356 7953100
26 Kho sách tham khảo khối 9 501 12835700
27 Kho sách tham khảo dùng chung 737 17447600
 
TỔNG
4694
94148200
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Ứng Hòe
Địa chỉ: Xã Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203760777 - Email: 427thcsunghoe@gmail.com
Hiệu trưởng: NGUYỄN ĐỨC VIẾT
30299527