PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Kho sách giáo khoa 4 8000
2 5 109000
3 kho tạp chí thư viện và thiết bị 21 206500
4 kho tạp chí khoa học và giáo dục 30 1125000
5 kho tạp chí thiết bị giáo dục 33 877000
6 kho tạp chí dạy và học ngày nay 35 881000
7 kho văn học tuổi trẻ 37 524000
8 kho vật lí tuổi trẻ 51 975000
9 kho tạp chí giáo dục 67 1649000
10 kho sách pháp luật 102 9509800
11 kho toán học tuổi trẻ 103 1455000
12 Sách nghiệp vụ khối 6 128 2553000
13 Sách nghiệp vụ dùng chung 140 2292800
14 Sách nghiệp vụ khối 7 150 3394200
15 Sách nghiệp vụ khối 8 168 4268900
16 Sách nghiệp vụ khối 9 191 4559000
17 Kho sách tham khảo khối 6 253 4988600
18 Kho sách giáo khoa khối 9 256 2056100
19 kho toán tuổi thơ 259 3590000
20 Kho sách tham khảo khối 7 272 5799800
21 Kho sách giáo khoa khối 8 276 2160000
22 Kho sách giáo khoa khối 6 287 1930400
23 Kho sách giáo khoa khối 7 291 2191200
24 kho sách đạo đức 347 6741500
25 Kho sách tham khảo khối 8 364 8177100
26 Kho sách tham khảo khối 9 515 13252500
27 Kho sách tham khảo dùng chung 755 18177600
 
TỔNG
5140
103452000