PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Kho sách giáo khoa 4 8000
2 5 109000
3 kho tạp chí thư viện và thiết bị 17 146500
4 kho tạp chí khoa học và giáo dục 24 765000
5 kho tạp chí thiết bị giáo dục 29 761000
6 kho văn học tuổi trẻ 29 428000
7 kho tạp chí dạy và học ngày nay 30 750000
8 kho vật lí tuổi trẻ 45 855000
9 kho tạp chí giáo dục 57 1389000
10 kho toán học tuổi trẻ 88 1230000
11 kho sách pháp luật 102 9509800
12 Sách nghiệp vụ khối 6 128 2553000
13 Sách nghiệp vụ dùng chung 140 2292800
14 Sách nghiệp vụ khối 7 150 3394200
15 Sách nghiệp vụ khối 8 168 4268900
16 Sách nghiệp vụ khối 9 191 4559000
17 kho toán tuổi thơ 209 2890000
18 Kho sách tham khảo khối 6 253 4988600
19 Kho sách giáo khoa khối 9 256 2056100
20 Kho sách tham khảo khối 7 271 5781800
21 Kho sách giáo khoa khối 8 276 2160000
22 Kho sách giáo khoa khối 6 287 1930400
23 Kho sách giáo khoa khối 7 291 2191200
24 kho sách đạo đức 347 6741500
25 Kho sách tham khảo khối 8 362 8141100
26 Kho sách tham khảo khối 9 513 13216500
27 Kho sách tham khảo dùng chung 748 17852600
 
TỔNG
5020
100969000